'Strzała Północy 2022'


Lista spektakli zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Teatr Propozycji "Dialog" im Henryki Rodkiewicz w Koszalinie do udziału w 10. Festiwalu Debiutów w Monodramie "Strzała Północy 2022" (kolejność przypadkowa).


1." Jordan" w wykonaniu Zuzanny Bernat zgłoszony przez Fundację Edukacji Teatralnej i Artystycznej FETA w Warszawie.
2. „Te sprawy” w wykonaniu Sary Lech zgłoszony przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy
3. „Wiera” monodram muzyczny w wykonaniu Agnieszki Babicz. Zgłoszenie indywidualne,
4. „Marzenie Nataszy” w wykonaniu Alicji Stasiewicz zgłoszony przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze.
5. „Mamałyga” w wykonaniu Sabiny Drąg zgłoszony przez Joannę Zdradę i Sabinę Drąg (niezależna produkcja), Warszawa.
6. „Letnie małżeństwo” w wykonaniu Marty Andrzejczyk zgłoszony przez Stowarzyszenie Scena Babel, Olsztyn.
7. „Pop Porn” w wykonaniu Magdaleny Kolskiej. Zgłoszenie indywidualne, Wrocław.
8. „Fizyka kwantowa, czyli rozmowy nigdy nieprzeprowadzone” w wykonaniu Julii Wyszyńskiej. Zgłoszenie indywidualne, Warszawa.

4-9 października 2022 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie ogłasza, że do 1 czerwca 2022 roku przyjmowane będą zgłoszenia do turnieju 10. FESTIWALU DEBIUTÓW W MONODRAMIE „Strzała Północy 2022”.

Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego. Turniej ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców. Mogą brać w nim udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji. Zapraszamy debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.
Poniżej zamieszczamy Regulamin turnieju i link do Karty Zgłoszenia.​


Organizatorem Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum, Centrum Kultury 105 i Polskim Radiem Koszalin.
Festiwal odbędzie się w dniach 4-9 października 2022 roku. Festiwal ma formę turnieju. Jego zasady zawarte są w regulaminie ustanowionym przez powołaną przez organizatora radę artystyczną.​


REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY
1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 4-9 października 2022 roku na kilku scenach: Domku Kata - tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105) Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).
2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.
3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.
4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.
5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery. Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.
6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: sześć spektakli.
7. Łączna pula nagród wynosi 8.000 tyś zł. W tym nagrody rzeczowe.
8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim zapoznaniu się z oceną jury publiczności i po sporządzeniu protokołu wręczy wyróżnionym artystom nagrody.
9. Niezależnie od werdyktu publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2022" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.
Postanowienia szczegółowe:
10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia oraz nagrania spektaklu. Udostępnienie zgłoszenia do udziału w festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres email: biuroteatrudialog@gmail.com lub drogą pocztową pod adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3 W zgłoszeniu należy przesłać: kartę zgłoszenia wraz z linkiem do nagrania spektaklu np. wygenerowanym w We Transfer, w formacie DVD, Video – CD, AVI lub MP4 lub linkiem zamieszczonym na kanale You Tube lub przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym.
11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2022 roku z dopiskiem "Debiuty"
12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu lub link (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) - rider spektaklu - materiały reklamowe.
13. Do 15 czerwca 2022 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.
14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl) na dwa dni festiwalu
15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.
17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105 - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana - czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.
Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.
22. Profesjonalne jury powołane przez zarząd STP „Dialog" dokona wyboru najlepszego monodramu.
Wsparcie programowe festiwalu: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła - Teatr Polskiego Radia w Warszawie, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
27. Bieżące informacje o Koszaliński Dniach Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 11.00 - 17.00.
 

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96

Dyrektor festiwalu: Marek Kołowski
marek.kolowski[at]monodramus.eu
Pobierz:  Karta Zgłoszenia

Download: KARATA APPLICATIONS

(10.09.2021)
Lista spektakli zakwalifikowanych do Festiwalu Debiutów w Monodramie w roku 2021:

Wilk stepowy w wykonaniu Urszuli Gołdowskiej zgłoszony przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
Wyznanie w wykonaniu Grzegorza Piekarskiego reżyserii Stanisława Otto Miedziewskiego zgłoszony przez Słupski Ośrodek Kultury
Ba... w wykonaniu Łukasza Borkowskigo w reżyserii Michała Zdunika (słuchowisko) zgłoszony przez Teatr Polskiego Radia
Przypadki Warszawskiego Amanta w wykonaniu Grzegorza Jarka w reżyserii Diany Karamon zgłoszony przez Teatr XL
Mięso w wykonaniu Tamary Yelchaninovej zgłoszony przez Teatr Stajni Metamorficznej
Dwudziestolatki w wykonaniu Kariny Marii Giemza zgłoszony przez Akademię Teatralną Filia Białystok
Projekt iMi spektakl autorski Szymona Bujaka w reżyserii Filipa Jaśkiewicza (zgłoszenie indywidualne)
8. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu Debiuty „Strzała Północy 2020” PROGRAM

9.10.2020 (piątek)
17.00 Scena Kameralna Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego (pl. Teatralny 1)

„BALKON GOLDY” w wykonaniu ERNESTYNY WINNICKIEJ (debiut aktorski w monodramie)
Spektakl opowiada o drodze Goldy Meir do stanowiska premiera Izraela, przybliżając jedną z najbardziej fascynujących karier XX w. To opowieść o emancypacji kobiety, która postanowiła sprzeciwić się światu mężczyzn.

Autor: William Gibson.
Reżyseria: Marta Miłoszewska.
Scenografia: Ewa Łaniecka.
Muzyka: Piotr Mroczkowski.
Światło: Jakub Zajda, Flip Rybarczuk.
Foto: Bartek Warzecha.
Premiera: 8 listopada 2019 w Teatrze Żydowskim im Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie.

18.30 Sala CK 105 (ul. Zwycięstwa 105)

„DON LIS” perfrmance/taniec w wykonaniu RADOSŁAWA LISA (debiut aktorski w monodramie)
"Pomimo kłopotów w nazwaniu gatunku, jaki prezentuje dzieło w całości, (...), można wyszczególnić trzy części składające się na "Don Lisa": prolog, akt 1 oraz akt 2. Powstały kolaż traktuje o kondycji człowieka jako jednostki, pozostawiając widzowi szerokie spektrum interpretacji".

Scenariusz, choreografia i reżyseria: ANDRZEJ MICHALSKI (dramaturgiczny i reżyserski debiut w monodramie). 
Muzyka: Mateusz Flis.
Foto: Krzysztof Kadis.
Premiera: 8 grudnia 2018 r. MAAD Festival w Lublinie.

19.30 Domek Kata (ul. Grodzka 3)

„WITKACY 1939” w wykonaniu MICHAŁA BREITENWALDA (debiut aktorski w monodramie).
Opowieść o rzeczywistości w oparciu przede wszystkim o fragmenty pism filozoficznych i literackich Witkacego, inspirowany jego działaniami plastycznymi. Przypomniane będą jego prorocze i katastroficzne refleksje, zaskakująco aktualne w odniesieniu do współczesności.

Scenariusz wg tekstu Stanisława Ignacego Witkiewicza pt: "Witkacy 1939 - O zaniku uczuć metafizycznych".
Reżyseria: Andrzej Pawłowski.
Scenografia: Zbigniew Roman.
Muzyka: Karol Szymanowski.
Foto: Michał Heller.
Premiera: 26 paździenika 2019 r. w Operze i Filaharmonii Podlaskiej w Białymstoku.


10.10.2020 (sobota)
16.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)

„ZWYKŁA HISTORIA” w wykonaniu PAULINY GRYS (debiut aktorski w monodramie).
Spektakl oparty na słynnej powieści Margaret Atwood pt. "Opowieść podręcznej". Podkreśla, jak istotną rolę w budowaniu i utrzymaniu wolnego społeczeństwa odgrywa zaangażowanie każdej autonomicznej jednostki.

Autor: Margaret Atwoot.
Reżyseria: Aneta Adamska-Szukała.
Światło: Maciej Szukała.
Premiera: 2 lipca 2020 r. w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie. Foto: Maciej Szukała.


16.45 Domek Kata (ul. Grodzka 3)

„JA I BEATRIX” senariusz, reżyseria i wykonaniu LECHA MACKIEWICZA (debiut aktorski w monodramie).
(projekcja filmu)
Sponiewierany przez życie emigrant nagrywa video - spowiedź, w której podważa sens życia, miłości, religii a w końcu przyznaje się do zbrodni.
Kamera, foto. (zrzut ekranu) - Wenanty Nosul.
Premiera: Festiwal Filmów Fabularnych Gdynia 1999 (konkurs offowy).


19.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)

„SŁOŃ” w wykonaniu DARIUSZA SIASTACZA
To spowiedź człowieka skazanego za pochodzenie. W celi śmierci wspomina on swoje życie, które dostało się w tryby totalitarnej machiny zniszczenia.

Scenariusz: ŁUKASZ STANISZEWSKI (debiut dramaturgiczny w monodramie).
Reżyseria: Dariusz Siastacz. Foto: Łukasz Staniszewski.
Premiera: 17 grudnia 2018 r. w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

11.10.2020 (niedziela)

18.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)

„TATO NIE WRACA”
Spektakl mistrzowski w wykonaniu AGNIESZKI PRZEPIÓRSKIEJ
Oparty na jej osobistych doświadczeniach. Autor tekstu Piotr Rowicki z jej wspomnień uczynił uniwersalną historię młodej kobiety, która dorastała bez ojca. Bohaterka, to osoba z sukcesami, menadżerka w banku, matka, żona, z mieszkaniem w Warszawie, letnim domkiem na Mazurach i luksusowym Audi. Pewnego dnia, wykonując rutynowe spotkania z klientami w banku Agnieszka w jednym z nich odnajduje niewidzianego od wielu lat ojca, który zniknął z jej życia, gdy miała 3 lata. Spotkanie uruchamia lawinę wspomnień i wypieranych przez lata uczuć. W emocjonalnych, pełnych pasji i nostalgii monologach odbywamy wraz z bohaterką podróż do świata utraconego dzieciństwa, do autentyczności i niewinności. Spacerujemy ulicą Marchlewskiego, jemy Ambrozję w Hortexie mocno ściskając rękę ojca. A potem buntujemy się przeciwko niemu - w Jarocinie i na berlińskim koncercie U2.
Czy możliwe jest spotkanie po latach? Czy jest szansa na jakiekolwiek porozumienie? Jak radzić sobie z wieloletnią pustką po nieistniejącym ojcu?

Tekst: Piotr Rowicki. Reżyser: Piotr Ratajczak. 
Scenografia i kostiumy: Grupa Mixer.
Ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko.
Projekcje: Paweł Laskowski.
Foto: Katarzyna Chmura- Cegiełkowska.
Premiera w Teatrze WARSawy 9 września 2013 roku.

- Grand Prix na festiwalu Monoblok w Gdańsku (2013)
- Nagroda za rolę w spektaklu”tato nie wraca” w finale 20. Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2014).
- Nagroda za „przeniknięcie do głębi...” na XIII Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrzu (2018).

19.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)
Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród.

ZAKOŃCZNIE FESTIWALU

8. KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE DNI MONODRAMU - DEBIUTY "Strzała Północy 2020"


Organizatorem Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog"
im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum, Centrum Kultury 105, Pałacem Młodzieży i Polskim Radiem Koszalin. Festiwal odbędzie się w dniach 8-11 października 2020 roku. Festiwal ma formę turnieju. Jego zasady zawarte są w regulaminie ustanowionym przez powołaną przez organizatora radę artystyczną.


REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY
1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 8-11 października 2020 roku na kilku scenach: Domku Kata -
tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105) Pałacu Młodzieży
(ul. Bogusława II 2) oraz Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).
2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie
w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.
3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.
4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.
5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery. Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.
6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: cztery (4) monodramy teatrów dramatycznych, dwa (2) teatrów tańca i dwa (2) monodramy/słuchowiska teatru radiowego.
7. Łączna pula nagród wynosi 5 000 zł.
8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim zapoznaniu się z oceną jury publiczności i po sporządzeniu protokołu wręczy wyróżnionym artystom nagrody.
9. Niezależnie werdyktu publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2020" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.


Postanowienia szczegółowe:
10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia i nagrania spektaklu na DVD.
11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 sirpnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3
z dopiskiem "Debiuty"
12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) - rider spektaklu - materiały reklamowe.
13. Do 5 września 2020 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.
14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl).
15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.
17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105. - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana - czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.


Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych
w czasie trwania turnieju.
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.
22. Profesjonalne jury powołane przez zarząd STP"Dialog" dokona wyboru najlepszego monodramu. Wsparcie programowe festiwalu: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła - Teatr Polskiego Radia w Warszawie.
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
27. Bieżące informacje o Koszaliński Dniach Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora
i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 10.00 - 14.00.

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96
m.kolowski[at]interia.eu, marek.kolowski[at]monodramus.eu

Debiuty w monodramie 2020 Karta Zgłodszenia do turnieju monodramów.
Pobierz:  Karta Zgłoszenia

Download:  KARATA APPLICATIONS

PROGRAM 7. Festiwalu Debiutów w Monodramie "Strzała Północy 2019"
4.10.2019 (piątek) 16.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)
„ONNA” w wykonaniu MARTYNY STRYCHALSKIEJ (aktorski debiut w monodramie).
Scenariusz na podstawie „Krótkiej sztuki o zdradzie dla jednej aktorki” Ołeksandra Irwańca  (w tłumaczeniu Katarzyny Kotyńskiej) Martyna Strychalska i Daniel Stachuła.
Reżyseria: DANIEL STUCHAŁA (reżyserski debiut w monodramie).                                         
Muzyka: Płacz Eremi, Mad Masters.
Światło, efekty: Daniel Stachuła.
Premiera: 30 marca 2019 roku w Teatrze „U Przyjaciół”, Poznań
Zgłoszenie indywidualne: Martyna Strychalska, Poznań.
(25 min.)

Historia młodej Ukrainki uwikłanej w skomplikowane układy polityczno-społeczne. Owe układy stają się ideowym fundamentem konstrukcji specyficznego trójkąta miłosnego. Motywy działania bohaterki wynikają z poczucia samotności, zagubienia tożsamości i chęci bycia kochaną. Bohaterka nosi w sobie dużo niewypowiedzianego zalu. Przede wszystkim do mężczyzny, którego kochała, który był dla niej wszystkim. A on zdradził ją, jako przyjaciel, towarzysz i jako kochanek. Teraz przyszedł czas na nią, ona zdradzi jego. Wydaje się, że trochę wbrew własnej woli... (Fragment recenzji Joanny Jusianiec. Fot. Weronika Stanisławska).

4.10.2019 (piątek) 17.00 Scena Kameralna Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego
„Stryjeńska. Let's dance, Zofia!” w wykonaniu DOROTY LANDOWSKIEJ.
Autor: ANNA DUDA (dramaturgiczny debiut w monodramie). 
Scenariusz: Anna Duda/ Dorota Landowska/ Joanna Lewicka.
Reżyseria: Anna Lewicka.
Wykonanie: Dorota Landowska.
Scenografia: ELBRUZA (Marta Góźdź)
Muzyka: Christoph Coburger.
Światło, efekty: Damian Bakalarz.Video: Anna Duda.
Prapremiera: 11 listopada 2018 roku ( Rzym)/ Premiera 30 listopada 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur, Lublin. Spektakl powstał w koprodukcji Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód, Centrum Spotkania Kultur oraz Teatru Muzycznego w Lublinie.
Zgłoszenie: Centrum Kultury, Lublin.
(70 min.)

Historia Zofii Stryjeńskiej to opowieść o jej miłości do męża, Karola Stryjeńskiego, o marzeniu by budować rodzinne gniazdo, ale także jednoczesnej potrzebie samotności, w której spełniałaby się jako malarka. Zofia, walcząc o miłość do człowieka i miłość do sztuki, wpada w swoisty obłęd, szaleństwo, z powodu którego mąż dwukrotnie i "dla jej dobra" umieszcza ją w szpitalu psychiatrycznym. Może to jednak jego sposób na wolność od szalonej miłości, dla której Zofia biega za Karolem po Zakopanem, a nawet goni go z rewolwerem po Paryżu? Tylko jak pogodzić te wszystkie miłości w jednym życiu? (Fot. Piotr Gaska).

4.10.2019 (piątek) 18.45 Domek Kata (ul. Grodzka 3)
„W promieniach. Nieznane listy Marii Skłodowskiej-Curie” w wykonaniu WALENTYNY SIZONENKO.
Reżyseria: EDYTA ŁUKASZEWSKA (debiut reżyserski w monodramie).
Autor: Artur Pałyga.
Reżyseria, scenografia: EDYTA ŁUKASZEWSKA.
Dźwięk: Odgłosy kosmosu.
Światło, efekty: Dariusz Zabiegłowski.
Premiera: 13 lipca 2019 roku Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
Zgłoszenie: Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
(70 min.)

Spektakl opowiada o życiu noblistki: jej lękach, pasjach i życiowych rolach. Ukazuje różne oblicza Marii Skłodowskiej: poznajemy oczywiście wybitną chemiczkę, jako „Marię- czarownicę”, która miesza każdego dnia w wielkim kotle, by uzyskać rad; jest „Maria-spełniona” - żona Piotra i matka dwóch córek, widzimy także „Marię-uwolnioną” - schrowaną kobietę.
Spektakl ma formę listów pisanych przez osiemnastoletnią Marię Skłodowską do Marii będącej już u schyłku życia... (Fot. Maciek Domański).

5.10.2019 (sobota) 17.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)
„Pudełko zapałek” w wykonaniu MAŁGORZATY CHOJNOWSKIEJ-WIŚNIEWSKIEJ (aktorski debiut w monodramie).
Autor: Frank McGuinness.
Przekład : Klaudyna Rozhin.
Reżyseria: Grzegorz Wiśniewski.
Scenografia: Dorota Cempura.
Prapremiera: 12 lipca 2019 Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.
Zgłoszenie: Stowarzyszenie Teatr Piosenki, Toruń.
Producent: Grzegorz Wiśniewski/ Teatr STP .
(60 min.)

Bohaterka monodramu „Pudełko zapałek” Franka McGuinnessa w obliczu niewyobrażalnej straty jaką jest śmierć własnego dziecka decyduje się wybaczyć zabójcom. Czy rzeczywiście wybaczyła, czy też miała coś wspólnego z tragiczną śmiercią sprawców wiele lat później? Czy wybaczenie pozwoli oczyścić umysł i znaleźć ukojenie? Opowieść Franka McGuinnessa kryje w sobie zagadkę, którą bohaterka pozostawia widzowi...
(Fot. Agata Lulewicz).

5.10.2019 (sobota) 19.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)
„Stopklatka” w wykonaniu MICHAŁA FELCZAKA (aktorski debiut w monodramie).
Autor: Malina Prześluga
Reżyseria: Michał Felczak.
Premiera: 23 lutego 2018 roku Piwnica Artystyczna Przechowalnia, Łódź.
Zgłoszenie indywidualne: Michał Felczak.
(40 min.)

Bohaterem jest Wojtek, młody chłopak, który miał marzenia, rodzinę, dziewczynę i cele. Skoczył to wody na główkę, co ma teraz? Na pewno świadomość swojego życia po wypadku.
Monodram w pierwotnej wersji powstał na potrzebę egzaminu z przedmiotu „praca z reżyserem” w policealnym Studium Aktorskim im. A. Sewruka w Olsztynie na początku 2018 roku. Z czasem ewoluował i dojrzewał we mnie, zmieniały się m.in. jego aspekty technicznie...
(Fot. M.Derucki)

6.10.2019 (niedziela) 15.00 CK 105 (ul. Zwycięstwa 105)
„Tam i tu, tu i tam” choreomonodram w wykonaniu AGNIESZKI JANICKIEJ.
Choreografia i wykonanie: Agnieszka Janicka.
Muzyka: The Album Leaf - In a Safe Place, Fryderyk Chopin - Nokturn no.55.
Premiera: czerwiec 2015 rok.
Zgłoszenie indywidualne: Agnieszka Janicka.
(8 min.)

Spektakl solowy poruszający temat „emigracji” rozumianej jako: podróż po własnej tożsamości, poszukiwania swojego miejsca na Ziemi, silnego pragnienia przynależności oraz zrozumienia „Tam”, czyli coś odległego, nieznanego, nieokreślonego, kuszącego oraz „Tu”: blisko, teraźniejszość, najbliższe otoczenie. Mozolna tułaczka, walka z samym sobą, wybór pomiędzy spokojną ostoją, a tkwieniem w nieznanym. W którą stronę pójść? (Fot. Aneta Pacuła)

6.10.2019 (niedziela) 15.00 CK 105 (ul. Zwycięstwa 105)
PREMIERA „J.A.” choreomonodram w wykonaniu AMANDY NABIAŁCZYK.
Scenariusz, choreografia i wykonanie: Amanda Nabiałczyk.                                           
Muzyka: Utwory zespołu Portico Quartet.
Premiera: 6 października 2019 roku Centrum Kultury 105, 7. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu - Debiuty „Strzała Północy 2019”.
Zgłoszenie indywidualne: Amanda Nabiaczyk, Warszawa.
(20 min.)

Monodram „J.A.” jest spektaklem, który łączy dwie historie - autorki Amandy Nabiałczyk oraz Józefa z historii biblijnej ze Starego Testamentu. Tytuł jest skrótem od imion naszych bohaterów: J - Józef; A – Amanda. Spektakl „J.A.” łączy dwie różne postaci i opowiada o człowieku, który jest w procesie. Te właśnie „ja” musi pokonać pewna drogę, a ta wędrówka okazuje się być szkoła charakteru. Każde doświadczenie, które z pozoru wydaje sie być bezsensowne i bolesne, okazje się ważne i kluczowe aby przybliżyc się wyznaczonego celu. Obrazowo wyglada to tak...

6.10.2019 (sobota) 18.00 Domek Kata (ul. Grodzka 3)
"Bardzo uważaj na..."

Spektakl mistrzowski w wykonamiu Barbary Dziekan - Vajda

Barbara Dziekan - Vajda; aktorka, reżyser, profesor zwyczajny.
Od debiutu w teatrze Nowym w Łodzi, gdzie jeszcze jako studentka zagrała w „Kubusiu Fataliście” Diderota, w reżyserii Kazimierza Dejmka, stworzyła wiele wybitnych kreacji m.in. w „ Weselu Figara”, „Tartuffie”, „Vatzlavie” w reż. Kazimierza Dejmka (Teatr Nowy w Łodzi), „Leśmianie” i „Moniuszce” w reż. Adama Hanuszkiewicza (Teatr Narodowy), „Krakowiakach i Goralach” w reż. Olgi Lipińskiej (Teatr Komedia), „Balkonie” w reż. A. Pawłowskiego, „Cydzie” w reż. A. Hanuszkiewicza (Teatr Ateneum), „Olśnieniu”  w reż. J. Wiśniewskiego, a także w spektaklach muzycznych Zygmunta Hubnera i Jerzego Gruzy oraz spektaklach telewizyjnych Wojciecha Wiszniewskiego, Agnieszki Holland, Laco Adamika, Tadeusza Junaka, Barbary Borys Damięckiej i Barbary Sałackiej. Grała w filmach Krzysztofa Kieślowskiego, Stanisława Różewicza, Radosława Piwowarskiego, Lecha Majewskiego, Roberta Glińskiego, Andrzeja Barańskiego, Kingi Dębskiej, Sławomira Kryńskiego, Jacka Bromskiego i Janusza Kondratiuka.
Wyreżyserowała i zagrała kolejno spektakle muzyczne (monodramy).
Trzy z nich miały premierę w czasie festiwalu teatralnego w Edynburgu i grane były w języku angielskim:
„Theatre is a Woman” (Edynburg 1993), “ Be careful…”, (Edynburg 1994), “Letter to a daughter” (Edynburg 1996).
Swoje muzyczne spektakle i recitale zagrała na międzynarodowych scenach: Londyn, Paryż, Rzym, Budapeszt, Bratysława, Tampere, Tirana, Tel Awiw, Tirana, Kijów, Lwów, Kair i Edynburg.
Spektakle wyreżyserowane i zagrane przez Barbarę Dziekan (daty i miejsca premier):
„House Music” (Kalisz 1990), „Teatr jest kobietą” (Wrocław 1993), „Anioły” (Poznań 1997), „Trzeba zarabiać” (Wrocław 1998), „Ulica japońskiej wiśni” ( Zielona Góra 1998), „ Pastorałki” (Rzym 1999), „Wierszydła i pieśni” (Warszawa 2005), „Miron Białoszewski i improwizacje” (Warszawa 2007), „Moniuszkowo” (Warszawa 2008), „ Co tam łzy…” (Warszawa 2012), „Bardzo uważaj na…” (Warszawa 2017), “Ot , awangarda ” ( Warszawa 2017 ).
Nagrała piosenki dla polskiego radia, które znalazły się na płytach: „ Pięć oceanów”, „ Nie żałuję”, „Ostatnie bolero”, „sopocki nokturn”, „ Wolność znaczy freedom”, „Agnieszka Osiecka – kobiety mojego życia”. (Foto Jerzy Matula)
7. NATIONWIDE MONODRAMA DAYS OF KOSZALIN - DEBUTS
‘Northern Arrow 2020’

We are happy to announce that the 8rd festival organised by our theatre will take place on 9-11th October 2020.
During the festival a monodrama debut tournament will be held. Both debuting actors, as well as directors, screenwriters, radio sound editors, dancers and chorographers debuting in this difficult discipline can compete for the Grand Prix and the Northern Arrow statuette awarded by the Jury for the best monodrama debut in 2020.

The monodrama debut tournament has an open form and it can feature one-person-shows registered by theatres, cultural institutions, independent artist groups, as well as individual artists. The tournament may be also attended by theatres of ‘live word’, radio, television and dance. The dates of first nights are of no significance - resumed performances can be also registered.

The Monodrama Days of Koszalin are organised by the Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz association of Koszalin, in cooperation with the Magistrate of Koszalin, Baltic Drama Theatre of Juliusz Słowacki, Centrum Kultury 105, Pałac Młodzieży and Polish Radio Koszalin (medial patronage).

The detailed terms of the monodrama debut tournament are provided in the rules and regulations available on the www.teatrdialog.koszalin.pl website, „monodrama festival” tab.


Download application form

www.facebook.com/teatr.dialog
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz Domek Kata,
75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96.

Marek Kołowski - project author and festival director.
marco(at)monodramus.eu